Plši

„Mám to štěstí, že žijeme v lokalitě, kde se plši vyskytují. Plch hledá úkryty v relativně klidných místech v blízkosti listnatých lesů nebo ve větších přírodních zahradách s ovocnými stromy. Naší budku využívá jako letní domov, ale v teplejších lokalitách může sloužit i jako zimoviště. Vice o plších a jejich životě najdete zde.“ Petr Dobrý
Mřížka / Řádky
|