Pomoc mořským želvám ochranou jejich líhnišť

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely.
Projekt Chráníme mořské želvy se ve spolupráci s indonéskou organizací Konservasi Biota Laut Berau zabývá ochranou 3 ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii a osmé nejdůležitější líhniště na světě. Vyskytují se zde i kriticky ohrožené karety pravé.
Kromě přímé ochrany líhních pláží se organizace věnuje vzdělávání a rozvoji místních obyvatel. Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově, proto spolupracuje s vládami i s dalšími ochranářskými organizacemi, působí jako konzultanti, tvoří vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa včetně ČR a přispívá do médií.
Mřížka / Řádky
|